بسم الله الرحمن الرحیم

به ریاضی پدیا خوش آمدید!

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

نویسنده: sajjad

25 شهریور 1400

معرفی مجموعه

sajjad
preloader